ARVUTIPROGRAMMID

IPT Projektijuhtimine asetab oma tegevuses rõhu geoloogiliste ja geotehniliste andmete kvaliteetsele analüüsile ja väljastamisele. Lisaks tavapärasele kontoritarkvarale on kasutusel erialane tarkvara, osalt firma töötajate poolt arendatud, osalt ostetud:

 

 • Slide – nõlvade püsivusarvutused (Rocscience Inc.)
  • nõlvade modelleerimine
  • arvutusmeetodid – Bishop, Janbu jt. (8 meetodit)
  • erinevad pinnase tugevusskeemid (16 skeemi)
  • veepinna modelleerimine arvutustes (3 meetodit)
  • punkt- ja lauskoormus
  • nõlvade tugevdamine geotekstiiliga
  • nõlvade tugevdamine ankurdamisega
  • tulemuste visualiseerimine ja vormistamine
  • andmevahetus CAD-iga
 • SoilVision – pinnasemäärangute andmebaas (SoilVision Systems Ltd.)
  • laborimäärangute andmebaas
  • 6000 pinnase teimimisandmed üle maailma
  • andmete visualiseerimine ja analüüs
  • korrelatsioonid
 • RocData – pinnase ja kivimimassiivi tugevuse analüüs (Rockscience Inc.)
 • Phase2 – kaevandite ja nõlvade analüüs lõplike elementide meetodil (Rocscience Inc.)
 • Settle3D – konsolidatsiooni ja vajamite 3D analüüs (Rocscience Inc.)
 • Geo – geoloogiline modelleerimine
  • geoloogilise välimaterjali töötlus ja sisestamine
  • pinnasekihtide eraldamine ja indekseerimine
  • pinnaseomaduste statistiline töötlus
  • normnäitajate tabeli koostamine
  • geoloogilise mudeli täpsustamine
  • geoloogiliste lõigete ja tulpade esitus
  • andmete töötlemine ja esitus CADis
 • Vajum – vajumisarvutus
  • koormusskeemi koostamine
  • lähteandmete kontroll
  • vajumisarvutus 5 metoodika järgi (sh. SNiP, Soome, Norra)
  • vajumise kulgemise ajaline prognoos (lõplike elementide meetodil)
  • tulemuste esitus
 • Visual Modflow 2010.1 Pro – põhjavee liikumise modelleerimine (Schlumberger Water Services)