Anette Talpsep

ELULOOLISED ANDMED

SÜNNIAEG
12/09/1984

SÜNNIKOHT
Tartu, Eesti

HARIDUS
Geoloogia PhD, Tartu Ülikool, 2013
Keskkonnatehnoloogia (geotehnoloogia) MSc, Tartu Ülikool, 2008

2013 kaitses doktoriväitekirja Tartu Ülikoolis teemal:
“Strength and self-cementing properties of oil shale retorting wastes”

Magistritööde juhendamine Tartu Ülikoolis
– Kalev Ellervere, 2013. Olmejääkide põletamisel tekkiva koldetuha ja sinisavi segu kasutamine poolläbilaskvas kattes AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse olmejäätmete ladestusalal”

ERIALAD
Ehitusgeoloogia ja
TÖÖKOHAD
09/2013 – … IPT Projektijuhtimine OÜ, keskkonnatehnoloog-geotehnik
09/2009 – … Tartu Ülikool, ehitusgeoloogia lektor
2005-2013 suveperioodid IPT Projektijuhtimine OÜ, geotehnika insener

TÄIENDUSKURSUSED
2012-2013 Saksa keele algkursus, Tartu Ülikool
2006 Tehnogeense maa-ala kujundamine. Kraadiõppurite lühikursus. Mäenduse ja geoloogia teadusklubi

KEELEOSKUS
Eesti keel – emakeel
Inglise keel – väga hea
Vene keel – algtase
Saksa keel – algtase

AVALDATUD TÖÖD
Talviste, P., Sedman, A., Mõtlep, R. & Kirsimäe, K. (2013) “Self-cementing properties of oil shale solid heat carrier retorting residue”. Waste Management & Research, Vol. 31(6), 641–647.

Sedman, A., Talviste, P. & Kirsimäe, K. (2012) “The study of hydration and carbonation reactions and corresponding changes in the physical properties of co-deposited oil shale ash and semicoke wastes in a small-scale field experiment”. Oil Shale, Vol. 29(3), 279–294.

Sedman, A., Talviste, P., Mõtlep, R., Jõeleht, A. & Kirsimäe, K. (2012) “Geotechnical characterization of Estonian oil shale semi-coke deposits with prime emphasis on their shear strength”. Engineering Geology, Vol. 131–132, 37–44.

Sedman, A. & Talviste, P. (2008) “Poolkoksi erimite nihketugevus”. XIII Eesti Geotehnika Konverents. Artiklid: XIII Eesti Geotehnika Konverents, Tallinn, 10.-11. jaanuar 2008. (Toim.) P. Ilves., 2008, 63 – 70.

PEAMISED PROJEKTID
Geotechnical survey for the technology of combine underground mining within the extracting permit area of the Narva open-cast oil shale mine.
2014

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Olmejäätmete ladestusala kattekonstruktsioon.
2013

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Olmejäätmete koldetuha geotehnilised omadused ja optimaalse koldetuha-savi segu väljatöötamine.
2012

Geotechnical Report of Shale Oil Upgrading Project, Viru Keemia Grupp AS.
2012

Viru Keemia Grupp AS Petroter meetodil tekkiva TSK tuha geotehniline ja mineraloogiline uuring.
2011

Viru Keemia Grupp AS. Põlevkivituha ja poolkoksi koosladustamise metoodika väljatöötamine. Tööd katseväljakul. Geotehniline ja mineraloogiline uuring, I ja II osa.
2008 ja 2009