HÜDROGEOLOOGILISED ARVUTUSED

  • Vee juurdevool kaevanditesse
  • Alandused ja nende arvutamine
  • Vee üleslükkejõu arvutamine
  • Voolava vee mõju kaevate ja tammide püsivusele
  • Pinnase filtratsioonimooduli määramine välikatsete järgi
  • Pinnase filtratsioonimooduli määramine kaudsete meetoditega