IPT Projektijuhtimine on registreeritud Majandustegevuse registris järgmistel tegevusaladel:
  • EG10670486-0001 10.02.2003 Ehitus, Ehitusgeodeetilised ja -geoloogilised uuringud
  • EK10670486-0001 10.02.2003 Ehitus, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine
  • EO10670486-0001 10.02.2003 Ehitus, omanikujärelevalve
  • EP10670486-0001 10.02.2003 Ehitus, projekteerimine


Hüdrogeoloogiliste tööde litsents nr. 350

  • Puurkaevude ja -aukude projekteerimine
  • Puurkaevude ja -aukude puurimine ja likvideerimine
  • Hüdrogeoloogilised uuringud
  • Hüdrogeoloogiline kaardistamine


Peeter Talviste vastab volitatud ehitusinsener V (geotehnika: inseneride koolitus; järelevalve; projekteerimine-konsulteerimine; projektijuhtimine, uurimistöö) kutsekvalifikatsiooni nõuetele ning omab kutsetunnistust 069209.
Kehtiv erialase tegevuse vastutuskindlustuse poliis 100000 eur.