INIMESED

IPT Projektijuhtimine struktuur:
Peeter Talviste – juhataja
PhD, geotehnika, volitatud ehitusinsener tase 8, geomehaanika praktik-professor, Taltech

Pille Sedman – projektijuht
geotehnika, volitatud ehitusinsener tase 8, pinnase- ja põhjavee reostusuuringud, hüdrogeoloogilised uuringud ja arvutused

Ann Parbo – projektijuht
vanade hoonete vundamentide ning teede ja tänavate katendi uuringud

Annette Talpsep – keskkonnatehnoloog-geotehnikainsener
PhD, Tartu Ülikooli ehitusgeoloogia lektor

Grete Sabine Sarap – geotehnikainsener
MSc, geoloogia

Aivo Averin – geoloog

Alo-Pekka Kivi – objektijuht
puurimis- ja välikatsete seadmete hooldus ja arendamine

Lea Järva – juhi abi