TEHNILISED VAHENDID

Kvaliteetsed andmed saavad alguse tehnilistest vahenditest. Kasutame uuringute tegemisel järgmisi agregaate ja seadmeid:

 • Puuragregaat GM65 GTT
  – Kombipenetratsiooniseade HfA (Rootsi standard EVN 1997-3:1995)
  – Keerdpenetratsiooniseade (Eesti standard EVS 7.3: 1997)
  – Tigupuurimine
 • Surupenetratsiooniseade GEOMIL 10 kN (Eesti standard EVS 7.3: 1997)
  – Hollandi koonus
  – Begeman’i koonus
 • Elektrooniline tiivikkatseseade GM4W
 • Control’s tiivikkatseseade 16-T0174
 • Käsi-löökpeneratsiooniseade DPL (Eesti standard EVS 7.3: 1997
 • GeoN poorirõhumõõtja ja permeameeter
 • Plaadikatseseade (DIN 18 134)
 • Geotech Environmental Equipment vee ja naftaproduktide taseme mõõtja
 • HANNAH Instruments pinnasevee temperatuuri, juhtivuse, lahustunud osakeste ja pH andur HI 991301
 • Kaater BRIG mere-geoloogiliste tööde julgestamiseks