PROJEKTID

LINDEGAARD AS PÕLVA JA KOHILA TERRITOORIUMIDE KESKKONNAAUDIT

Autorid: Pille Sedman, Anto Helm
Aeg: veebruar 2003
Koostöö: ENTEC AS

Lindegaard AS Põlva ja Kohila kinnistute keskkonnaauditi II faas – puurimine ja pinnase- ning veeproovide võtmine. Väliuuringute dokumenteerimine ja aruandlus.

SILMET AS JÄÄTMEKÄITLUSKAVA KMH

Autorid: Pille Sedman
Aeg: 2003
Koostöö: E-KONSULT OÜ

Osalemine KMH töögrupis (grupi juht E-KONSULT OÜ) keskkonnamõjude geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste aspektide selgitamisel.

FORTUM JA OILTANKING KINNISTUTE KESKKONNAUDIT

Autorid: Pille Sedman, Anto Helm
Aeg: 2003-2004
Koostöö: Oiltanking Tallinn AS

Pinnase ja veeproovide võtmine auditi II faasis. Auditi aruande koostamine.

MURRU VANGLA

Autorid: Pille Sedman
Aeg: 2003
Koostöö: Justiitsministeerium

Naftareostuse ulatuse määramine Murru vangla territooriumil. Reostatud pinnase mahuarvutus.