Geotehnika (Ehitusgeoloogilised uuringud)

Tegelikult toetuvad kõik rajatised pinnasele või kaljule – need, mis ei lenda, ei uju või ei kuku ümber. /R.L.Handy, 1995/

Geotehnika annab vastuse muu hulgas järgmistele küsimustele:

  • Kas ehituse alune pinnas on piisava kandevõimega?
  • Milline peab olema vundament, mis ehitise raskuse pinnasele jagab?
  • Milline on ehitamise mõju naaberhoonetele, kuidas seda vähendada?
  • Kui sügaval on pinnasevesi? Kui palju võib veetase tulevikus muutuda? Kuidas mõjutab see ehitist?
  • Mis mõju avaldab ümbrusele kaevamine, täitmine, tasandamine?
  • Millist pinnast kasutada täitmiseks? Kuidas ja mil määral tuleb pinnast tihendada?
  • Kas nõlv või kallas on püsiv ja mida tuleks teha püsivuse tagamiseks?