PEAMISED PROJEKTID

 • Allmaa kombainkaevandamise tehnoloogia geotehniline uuring (2013-2014)
   Maa-aluste kaevanduskäikude stabiilsuse arvutamine 3D mudeli abil; hüdrogeoloogiliste tingimuste analüüs
 • Attarat um Ghudran (Jordaania) põlevkivi leiukoha SE-ploki struktuur-geotehniline analüüs (2013)
 • Attarat um Ghudran (Jordaania)põlevkivi leiukoha geotehnilised tingimused (2012-2013)
   Kivimimassiivi geotehniliste parameetrite määramine ja geotehnilised arvutused
 • Pinnasereostuse likvideerimine Miini ja Süsta tn sadamas (2011-2014)
   Pinnaseuuringud, vaatlusvõrgu projekteerimine; rajamine ja seire läbiviimine
 • Petroter meetodil tekkiva TSK tuha ladustamispaiga projkteerimine sh vana põlevkivituha prügila (hoidla) sulgemine (alates 2010)
   Põlevkivituha hoidla keskkonna-geoetehnilised uuringud ning insenerarvutused sulgemisprojekti koostamiseks;TSK tuha omaduste uurimine ja ladustamismeetodi välja töötamine; insenerarvutused hoidla projekteerimiseks
 • Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemine Kohtla-Järvel ja Kiviõlis (2010-2012)
   Geotehnilised uuringud; hüdrogeoloogiline modelleerimine; seirevõrgu projekteerimine; ehitaja ja projekteerimise nõustamine; geotehnilised arvutused; lõppkatte ja vahekihtide kvaliteedinäitajate välja töötamine
 • Geotehnilised uuringud ja arvutused Muuga sadamas (alates 2000)
   Kaid 1a, 9, 11, 14, 15, 16; idamuul; läänemuul; lainemurdja; Söeterminal; Sojaubade tehas; Muuga sadama geotehniline mudel; stabiilsus ja vajumid
 • Järelevalve Muuga sadamas
    Söeterminal 2002-2003; Konteinerterminali laiendus (2008-2010)
   Maa-ala täitmise tehniline järelvalve – materjali kvaliteedi kontroll; tihendamise kontroll; vajumiste kontroll
 • Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla keskkonnakaitselise saneerimise järelevalve (2001-2009)
    WP1 2001-2003 Juurdesõidutee; kaldakindlustus; vaiavöö; sügav drenaažisein; savist tõkkesein
    WP3C 2002-2004 Jäätmehoidla vahekatte ehitus ja kontuurimine
   WP3D 2004-2009 Lõppkatte ehitus; veekogumissüsteemid; tee; monitooringusüsteem
 • Ülemiste mitmetasandiline liiklussõlm (2009-2010)
   Geotehnilised ja hüdrogeoloogilised uuringud; hüdrogeoloogiline modelleerimine; lahendused
 • Sirgala ja Nursipalu harjutusväljakute põhja-ja pinnavee seireprogrammi koostamine (2008)
 • Tallinna uus prügila Jõelähtmel (2000-2003)
   Erinevate ladustuskoha variantide geotehniline uuring; projekti geotehnilised arvutused; argilliidi ehitusaegse isesüttimise vältimise meetmete välja töötamine, ehituse tehniline omanikujärelvalve (ringvalli mulle, saviekraan, drenaažikiht)