KESKKONNAAMET HIRMUL – RASKUSJÕUD TOIMIB VASTUPIDISELT

KESKKONNAAMET HIRMUL – RASKUSJÕUD TOIMIB VASTUPIDISELT

17.09.2015
Peeter Talviste
17. september 2015


Keskkonnaamet on välja saatnud küsimuse : “Samuti on kraavidest saasteainete pinnasesse/põhjavette imbumise teema ebapiisavalt käsitletud – kuidas on tagatud pinnase ja põhjavee kaitse ekstreemsetes ilmastikuoludes (näiteks põud, üleujutused, st. raskusjõud toimib vastupidiselt)?”

Lugupeetud keskkonnaametnikud. Maa mastaabis toimib raskusjõud Maa keskme suunas. Vastupidise nähtuse kohta andmed puuduvad. Isegi põua ja üleujutuse korral.